PRESSEMEDDELELSE                                                        21. januar 2004

 

ALTERNATIV TIL KOMMUNESAMMENLÆGNING

 

Strukturkommissionens betænkning diskuteres i disse dage livligt. Bl.a. i de forskellige lokale vælgerbestyrelser. Således også i Venstre i Dragør. Derfra nedenstående nye forslag.

 

Med nye kommunestørrelser på mellem 20.000 – 30.000 indbyggere, synes det oplagt at Dragør og Tårnby kommuner med henholdsvis ca. 13.000 og 40.000 indbyggere sammenlægges. Nu er det bare sådan at hverken Tårnby eller Dragør ønsker at blive lagt sammen.

 

Det er to vidt forskellige kulturer. Tårnby er og har gennem en menneskealder været en meget stærk Socialdemokratisk arbejderkommune, med over 200 millioner kroner på kistebunden og næsten ingen gæld samt lav skatteprocent. Dragør fortrinsvis borgerlig med et akademisk islæt. En gæld der nærmer sig 200 millioner og høj skatteprocent. På et kort ser de to kommuner ud til at danne bygrænse tværs over Amager. Men det er set på et kommunekort. I virkeligheden er der stor afstand, idet Nordeuropas største lufthavn, Københavns Lufthavn, adskiller de to kommuner geografisk. Desuden vil en sammenlægning betyde en kommune på ca. 53.000 indbygger, som ikke anbefales af strukturkommissionen, idet der her er indikationer på stordriftsulemper.

 

I den diskussion der er foregået indtil nu, har det kun drejet sig om sammenlægning af kommuner og amter. Hvorfor ikke ændre på de nuværende kommunestørrelser ved at overføre nogle indbyggere fra en kommune til en anden?

 

Hvis Dragør Kommune får ca. 7.000 borgere fra den sydvestlige del af Tårnby Kommune, hvor en stor del af indbyggerne i forvejen har Dragørs postnummer 2791, så ville det blive to kommuner med indbyggertal der kan indpasses i de nye forslag strukturkommissionen er fremkommet med. Dragør ca. 20.000 og Tårnby ca. 33.000 indbyggere.

 

Det kan godt være Tårnby umiddelbar ikke synes om forslaget, og man kan vel ikke fortænke en kommune i dette, hvis de skal aflevere 7.000 borgere til en anden kommune. De borgere der overføres til Dragør, er måske heller ikke glade for, at de skal betale en procent mere i skat end hvis de blev boende i Tårnby. Men alternativet er vel endnu værre. Slås sammen med en kommune som har en gæld på 200 millioner og en højere skatteprocent? Her vil endnu flere indbyggere blive berørt. Tilførelse af 7.000 nye borgere kan måske også være med til at nedsætte skatteprocenten så overgangen ikke bliver så slem.

 

Med denne fordeling af borgerne, vil begge kommuner kunne leve op til de forudsætninger der kræves i den nye kommunalreform. Allerede i dag er der et tæt samarbejde mellem de to kommuner, og selv med de nye indbyggertal, vil behovet for et tæt samarbejde være nødvendigt, men også mere ligeligt, hvis indbyggertallet ændres, uden en egentlig kommunesammenlægning.

 

Selvom Venstre i Amager-kredsen allerede sidste år startede debatten op omkring strukturkommissionens arbejde, så vil den fortsætte i Venstre på Amager frem til den 7. april, hvor vi forhåbentlig vil have et forslag, som alle i Dragør og Tårnby kan være tilfredse med.

 

Bestyrelsen for Venstre i Dragør

Venstregruppen i Dragør Kommunalbestyrelse

 

www.venstre-dragoer.dk