BESPARELSE DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

I forbindelse med budgetlægningen i august 1997 vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen en personalebesparelse i hele kommunen på 5 millioner kr., som senere blev reduceret til 2,5 millioner kr. Heraf skulle de 1,2 millioner spares på daginstitutionsområdet.

Desværre blev besparelsen ikke administrativt gennemført, og borgmesteren har overfor Kommunalbestyrelsen undskyldt dette.

Bortset fra besparelsen på daginstitutionsområdet er besparelserne gennemført. Derfor kan man ikke forvente, at kommunalbestyrelsen skal ændre opfattelse af denne besparelse, selvom Liste T gennemførte en yderligere besparelse på daginstitutionsområdet i 1999, i forbindelse med nedskæring af åbningstiden med 1 time om fredagen.

De områder hvor besparelserne er gennemført, vil nok føle det uretfærdig, hvis de ser at daginstitutionsområdet ikke gennemfører deres del af besparelsen. Desuden skal Kommunalbestyrelsen finde 1,2 millioner i besparelse et andet sted på kommunens budget, da de ellers vil mangle på budgettet.

Til gengæld er Venstre åben overfor at diskutere hvordan besparelsen på daginstitutions-området skal gennemføres.

Venstre mener, at Pædagogisk Kartel og institutionspersonalet har overreageret ved ulovligt at nedlægge arbejdet den 20. december. Desuden har kartellet benyttet personalet i institutionerne til at opsætte diverse opfordringer til forældrene på børnenes skabe.

En fremgangsmåde som Venstre finder yderst betænkeligt, da politiske manifestationer er strengt ulovlige på opslagstavler. Sådanne tiltag skal altid stilles til forældrebestyrelserne.

 

Venlig hilsen

Per Faldborg Olesen

29. december 2000