BIRGITTE RINHART LØBER FRA SIT ANSVAR

Som medlem af Dragør Kommunes økonomi- og planudvalg (ØPU) frem til 31. december 2001, kan jeg ikke lade være med at komme med et par kommentarer til Dragør Kommunes økonomi eller mangel på samme, samt de beskyldninger både den nuværende og tidligere borgmester kommer med.

I de 4 år jeg sad i ØPU og var ansvarlig for Venstres forslag til budgettet, gjorde jeg igen og igen, sammen med Konservativ Folkeparti, opmærksom på den manglende fleksibilitet i Dragørs økonomi. Det daværende flertal havde stort set kun udgifter på deres budgetforslag og når de havde brug for penge så lånte de dem.

Vi andre kom med forslag til besparelser og driftsændringer, men ingen lånoptagelse. Ved hver budgetvedtagelse i oktober måned blev det stemt ned af flertallet - Liste T.

Denne økonomiske holdning viser mangel på respekt for borgernes penge, fordi den ikke efterlader hverken frihed eller mulighed for at gribe ind, når økonomien skrider. Og det gjorde den med år 2000 regnskabet. En fejlbudgettering på 17 millioner havde Dragør ikke økonomisk mulighed for at klare. Da borgmesteren egenhændig så også lukkede børnehaven Løvegården, med dertil ekstra udgifter til reetablering af nye pladser, ja så var løbet kørt.

Vel vidende at økonomien var dårlig i oktober 2001 vedtager Liste T alligevel at købe Dragør fortet for 1,8 millioner med løbende driftsudgifter med minimum 700.000.- om året, ja så kan man kun undrer sig.

Når Asger Larsen skriver om kommunens økonomi, at der er et underskud på 30 millioner, og det derfor er nødvendigt at revidere budgettet, så er det en professionel måde at gribe situationen an på. Dette i modsætning til Liste T's økonomiske politik, som var uansvarlig.

At Birgitte Rinhart satte sin lid til at kommunen nok skulle få rettet op på den slunkne kasse ved bl.a. salg af erhvervsområdet - lokalplan 27 - stemmer ikke helt med Liste T's politik, som aldrig har brugt forventede salgsindtægter i sin økonomiske planlægning, men i denne situation var der åbenbart ingen anden udvej.

Birgitte Rinhart erkend at det var en forfejlet økonomisk politik Liste T førte, og lad være med at undskylde med regnskabsfejl, og at der altid er lavvande (læs: minus) i kassen sidst på måneden. I en veldreven kommune er der styr på at sådanne forhold ikke eksisterer. Hvis du i oktober måned sidste år godt viste, at den gennemsnitlige kassebeholdning var i minus, og at dette skulle have været indberettet til indenrigsministeriet, så føler jeg mig i dag snydt, idet du i det mindste kunne have orienteret ØPU's medlemmer om situationen. Men vi var selvfølgelig midt i en valgkamp!

Dragør er en af de 10 kommuner i Danmark som har den største skatteindtægt pr. borger. Alligevel kan vi ikke tilbyde at få passet vores børn på trods af at vi har en høj skatteprocent, høje daginstitutionstakster og en høj ejendomsbeskatning samt en gæld på ca. 140 millioner kroner.  

Hvis Liste T, synes det er en god arv de har givet det nye flertal, så tager I endnu engang fejl. Birgitte Rinhart spørger i sidste nummer af Dragør Nyt hvad Asger Larsen har gang i. Han svarer nok selv, men jeg tror såmænd bare at han er ved at fortælle sandheden, og få genoprettet Dragør Kommunes økonomi.

Venlig hilsen

Per Faldborg Olesen

Bylaugsvænget 24