BUDGETFORSLAG SOM VENSTRE HAR STEMT FOR VED 1. OG 2. BEHANDLINGEN I ØKONOMI- OG PLANUDVALGET.

RESTERENDE ÆNDRINGSFORSLAG TIL KOMMUNAL-BESTYRELSENS 2. BEHANDLING FRA VENSTRE KAN SES PÅ REGNEARKET.

Sammenbygning ved institutionen Sølyst

45.000

Vedligeholdelse af nye bygninger havnen

Incl. Toilet

165.000

Fortsættelse af Ny Skolestart i 2001

338.000

Legestue dagplejen, drift af ny bygning

139.000

Sammenbygning ved institutionen Rødtjørnen

108.000

Udbygning af Enggården med netto 11 nye pladser 2001

samt renovering af halvdelen af "Røsen" 2002

2003

2004

594.600

1.649.300

3.093.300

3.527.700

Inddrivelse af restancer

1.200.000

Nedsættelse af grundskylden i 2004

2.200.000

Fastholdelse af personskatteprocenten 20.9%