DANMARKS DYRESTE LEGEPLADS

- forslag fra A, T og L      

 

Efter Socialdemokraterne brød aftalen med Venstre og Konservative om bygning af boliger på Dragør havn, har de sammen med Liste T og Dragørlisten gået i tænkeboks for at finde ud af hvad havneområdet nu kan bruges til.

 

De 3 partier og lister´s visioner for dette dejlige område beskrives i Dragør Nyt den 3. september. Det eneste nye jeg ser i deres forslag er en legeplads på havnen for børnehaver og andre institutioner. Der er allerede legepladser i institutionerne!! Skal de nu også have legepladser på havnen? Det må blive Danmarks dyreste legeplads. Det er hvad jeg kalder visioner og fremsynethed.

 

Der nævnes også et mødested. Jeg er enig i, at der godt kan laves nogle områder, hvor det er muligt at spise sin medbragte madpakke, og nyde livet på havnen, men for mig vil det kun være en lille del af et større projekt.

 

Arkitektkonkurrencen gav nogle fremragende ideer til benyttelse af havneområdet, herunder boliger. Boliger som samtidig kan være med til at finansiere nogle af de mange andre aktiviteter, som der selvfølgelig også skal være plads til. Men finansiering for A, T og L, er åbenbart bare at tage af kassen. En kasse som Liste T i samme nummer af Dragør Nyt antyder er for stor, for nu skal pengene bruges. Tænk hvis de skulle samle støv. Det er der nu ingen fare for. Dragør har en al for stor gæld som skal afvikles, en svømmehal der skal renoveres osv. osv.

 

Når der så er mulighed for at få finansieret et flot havneområde gennem fraslag eller udleje, hvorfor så ikke benytte sig af den mulighed. Ellers vil vi være tilbage i den måde Liste T forvaltede borgernes penge på da de havde borgmesterposten. Er der bare lidt penge i kassen skal de sørme bruges, der må for gud skylds ikke spares op, og mangler vi penge, så låner vi.

 

At der er efterspørgelse for attraktive lejligheder blev bekræftet for nylig i pengemagasinet i DR1. Her var der mange kommuner som havde vanskeligheder med at sælge nyopførte boliger på havnen. Konklusionen var nemlig, at de byer som havde vanskeligheder, var byer som lå for langt fra København, hvorimod at der ikke ville være problemer, såfremt afstanden til arbejdspladsen i København var kort. Også af den grund er det en god idé at bygge boliger på Dragør Havn, hvilket sagtens kan lade sige gøre med respekt for det unikke havnemiljø vi har, ved at bygge et let boligbyggeri, som naturligt vil falde ind i miljøet.

 

Borgmester Asger Larsen har for nylig bekræftet at Konservative stadig ønsker boliger på havnen, hvilket Venstre selvfølgelig er fuldstændig enig i. Indtil vi tilsammen har et flertal, vil Venstre gerne starte en oprydning/forskønnelse af havneområdet, men det bliver kun for de penge der er afsat i budgettet for 2003.

 

Lad os ud komme ud af sandkassen og få gang i nogle af de visioner og planer som tidligere har været fremme både ved arkitektkonkurrencen og i kommuneplanen. Det andet er ynkeligt og viser  en manglende evne til fremsynethed.

 

Per Faldborg Olesen

Formand for Venstre i Dragør

www.venstre-dragoer.dk