DE BRUDTE LØFTERS HOLDEPLADS

Den 26. november 2001, efter sidste kommunalvalg, indgik Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, DragørListen og Venstre, Danmarks Liberale Parti en konstitueringsaftale for de kommende 4 år.

De politiske hovedelementer var:

Nogen af ovennævnte elementer er blevet opfyldt og nogen er der stadig mulighed for at opfylde. Det der selvfølgelig er værd at bemærke, er der hvor aftalen er blevet brudt, og her tænker jeg især på daginstitutionsområdet og arkitektkonkurrencen på havnen. Det er min klare opfattelse at især efter Socialdemokratiets brud på aftalen vedrørende arkitektkonkurrencen, samt Dragør Listens manglende vilje (evne) til at tage stilling vedrørende det administrative grundlag for daginstitutionsområdet, kan det fremtidige samarbejde i kommunalbestyrelse blive gevaldigt svært.

Der kan være mange grunde til at den ene eller anden part har brudt den aftale alle skrev under på i november 2001, men her 1½ år efter på man konstatere, at samarbejdet mellem fire så forskellige grupper er meget svært. Jeg kan kun opfordrer til at de fire aftalepartner forsøger at holde det de i sin tid skrev under på.

De to borgerlige partier har allerede bevist, at de kan samarbejde. Målet frem til næste kommunalvalg må derfor være, at sikre et borgerligt flertal i Dragør Kommunalbestyrelse. Når så mange forskellige grupper skal forsøge at nå til enighed, bliver beslutningsprocessen meget langvarig og det politiske resultat ofte utilfredsstillende.

Per Faldborg Olesen
Formand Venstre i Dragør

15apr03