DRAGØR EN SELVSTÆNDIG KOMMUNE?

- regeringens forslag gør det måske muligt

 

Regeringen har fremlagt deres forslag til hvordan den kommunale struktur skal se ud i fremtiden. Amterne bliver nedlagt og erstattes af 5 regioner, som skal tage sig af hospitals- og sundhedsvæsnet. Det tror jeg vil skabe meget større fokus på dette område, og dermed højne kvaliteten. Regionerne vil ikke kunne udskrive skatter, men vil få et grundbeløb (bloktilskud) plus et yderligere beløb, afhængig af deres effektivitet. Nogen mener at når regionerne ikke kan udskrive skatter vil de ikke selv kunne prioritere. Jeg tror ikke det vil gøre den store forskel i forhold til i dag, hvor amterne alligevel er meget bundne til de beløb der er afsat. Til gengæld kan staten sikre at kvaliteten bliver stort set den samme uanset hvor i landet man bor.

 

Jeg havde fornøjelsen at være til et møde for Venstrefolk i Københavns Amt sammen med statsminister Anders Fog Rasmussen, samme aften hvor regeringen havde fremlagt deres forslag til en ny kommunestruktur. Det der blev mest positivt modtaget, var kommunernes mulighed for selv at vælge, om de vil lægges sammen med en eller flere kommuner, eller forblive en selvstændig kommune. Statsministeren pointerede at det for regeringen var vigtig ikke at trække en sammenlægning ned over kommunerne, men at det skulle være frivilligt.

 

Nu er det dog ikke sådan at der ikke er nogen betingelser vedhæftet. Regeringen anbefaler, at for at kunne varetage de mange nye opgaver der bliver lagt ud til kommunerne, bør en kommune have en størrelse på mindst ca. 30.000 indbyggere for at være bæredygtig. For det drejer sig om rigtig mange nye opgaver, som en kommune af Dragørs størrelse aldrig vil kunne bære alene. Derfor er det en betingelse, at såfremt en kommune ønsker at bevare sin selvstændighed, skal kommunen inden den 31. december 2004, indgå bindende aftaler med andre kommuner, der sikrer at opgaverne kan blive udført tilfredsstillende.

 

Derfor skal jeg opfordre Dragør Kommunalbestyrelse til, så snart den nye struktur er vedtaget i Folketinget, straks at går i gang med at få klarlagt, hvilke opgaver der skal løses, hvor og af hvem de kan løses, og til sidst, men ikke mindst, hvor meget det vil komme til at koste.

 

Det er især det sidste der bekymrer mig. I den tid jeg sad i kommunalbestyrelsen 1994-2001, hvor Liste T havde borgmesterposten, gjorde vi i oppositionen gang på gang opmærksom på, at det var vigtig at havde et økonomisk råderum – frihed, således at når der opstod uventede situationer havde kommunen mulighed for at varetage disse situationer. Som vi alle ved gik det lige modsat, og i dag må vi konstatere at kommunen først lige er begyndt at komme på fode igen. Kort sagt, hvis det kommer til at koste kommunen flere penge at forblive selvstændig, end kommunen har til rådighed i dag, er vi på den! Og hvor meget mere er vi villig til at betale for denne selvstændighed?

 

Heldigvis har det nuværende flertal af V, C og A, allerede indgået flere aftaler med Tårnby -  modsat hvad Liste T var i stand til – og jeg er sikker på, at Tårnby Kommune er mere end villige til at indgå flere aftaler med det nuværende flertal i Dragør for at undgå et tvangsægteskab. For lykkes det ikke Dragør Kommune at få bindende aftaler på plads inden den 31. december 2004, vil regeringen blive tvunget til at sikre, at opgaverne bliver løst, og her er så kun ét alternativ, nemlig en sammenlægning med Tårnby kommune.

 

Folkeafstemningen i Dragør Kommune viste, ikke uventet, et flertal for at bevare selvstændigheden, og derfor skal kommunen også arbejde for dette. Jeg håber at de bindende aftaler kommunen forhåbentlig vil opnå med andre kommuner, kan holdes inden for det eksisterende budget ellers bør kommunen sikre sig, at borgerne er villige til at betale mere i skat og/eller acceptere et lavere serviceniveau, før de indgår aftalerne.

 

Venlig hilsen

 

Per Faldborg Olesen

Formand Venstre i Dragør

www.venstre-dragoer.dk