DRAGØR HAVNS UDVIKLING

Til efteråret er det 3 år siden færgen ophørte med at sejle mellem Dragør og Limhamn, og bortset fra oprydning af færgelejet er der ikke sket noget. Det vidner om manglende visioner og handlekraft i kommunalbestyrelsen.

I den "gamle" kommunalbestyrelse, hvor Liste T havde flertallet, var det helt klart at man ikke ønskede nogen udvikling af havneområdet, men kun ønskede at så græs på det gamle færgeområde. Man forsøgte at udleje nogle af de tidligere administrationsbygninger, men selvfølgelig var ingen interesseret i at leje for en meget begrænset periode, hvor investeringerne ikke kunne nås at forrentes.

Det er derfor glædeligt at den ny kommunalbestyrelse har taget initiativ til at få udviklet dette dejlige område. Om en arkitektkonkurrence er nødvendig kan der stilles spørgsmålstegn ved, bl.a. set i lyset af kommunens økonomi, men politisk uklogt er det at inddrage skurbyen og nævne et specifikt antal boliger som kan opføres på havnen.

Jeg er ikke uenig i, at der skal opføres boliger på havneområdet, det er en rigtig god ide. Området er stort nok til at kunne oppebærer boliger uden det vil have en negativ indflydelse på det maritime og erhvervsmæssige havnemiljø. Det er set andre steder.

Ligeledes bør man få ombygget pladsen/vejen foran Strandhotellet, som i dag virker uorganiseret og med for få parkeringspladser. Ved at flytte oplægspladserne og ved at anvise reparationsområder med videre i den ny erhvervshavn, vil der blive mere rummelighed på havnearealet ved museet og den gamle lodsstation. Det vil blandt andet betyde bedre muligheder for at udnytte Havnepladsen til forskellige arrangementer. Der bør desuden opsættes borde, hvor besøgende kan opholde sig, samt oprettes et mindre antal parkeringspladser, f.eks. bag ved turistkontoret.

At der i medierne har været tilkendegivet voldsom modstand mod boliger på havneområdet, kommer for mig ikke som nogen overraskelse. Heldigvis var det før kommunalvalget i 2001 vælgerne bekendt, at de borgerlige partier netop gik til valg på, at der skal være boliger på havneområdet. Derfor kan man også konkluderer, at der er et ønske blandt flertallet af borgere i Dragør, om at det er en god ide. Stop hysteriet og den usaglige kritik om at havneområdet vil blive ødelagt. Bortset fra området ved den gamle havn, er der ikke mange spændende steder ved havnen, men det ser der endelig ud til, at der vil blive gjort noget ved nu.

Den underskriftsindsamling der i øjeblikket foregår, virker på mig misvisende, idet den ligger op til at hele havnen stort set vil blive ødelagt. Som nævnt tidligere er det en gang sludder.

Jeg håber ikke at udviklingen af havneområdet kun kommer til at dreje sig om boliger eller ej. Som nævnt ovenfor, er der også mange andre spændende ting som kan laves, hvilket også fremgår af Dragør Kommunes Kommunalplan. Ligeledes er Dragør Fortet nu kommet på private hænder, og vil forhåbentlig indgå som en vigtig del af området. 

Indkørslen til Dragør Havn via Kongevejen lader også meget tilbage. Der ligger forslag til renovering af Kongevejen i plan og teknik. Jeg ved at de Konservative ikke har det øverst på deres ønskeliste, men Venstre har tidligere stemt for renovering af Kongevejen. Jeg håber – når økonomien tillader det – at denne del også vil blive gennemført, for som det er i dag, er det ikke et kønt syn når man kommer til Dragør centrum, med en meget ujævn vej og fortorv, og en skilteskov som burde begrænses markant.

Per Faldborg Olesen

20. september 2002