"

DRAGØR KOMMUNES BUDGET 2003

Der har været protester mod det netop vedtagne budget for Dragør Kommune, men med den dårlige økonomi som kommunen har, synes jeg borgerne i Dragør er sluppet rimelig billigt. Jeg ved at nogen synes at kommunens økonomi ikke er så slem, men hvis kommunen skal slippe af med sin gæld, ikke sætte skatter og afgifter for meget op, ja, så skal der spares og der skal spares over flere år.

Heldigvis ligger der forude nogen muligheder for jordsalg, der kan medvirke til kommunens økonomiske genopretning. En genopretning der er bydende nødvendig efter 8 års Liste T styre. En kassebeholdning på 15 millioner er ikke nok til at have den økonomiske frihed, som jeg synes er nødvendig for en kommune. Frihed til at kunne foretage investeringer i vores alles fremtid og til uforudsete udgifter - som der jo i de seneste år desværre har været nogen af.

Mange områder i kommunen er blevet ramt af sparekniven, men især på daginstitutionsområdet har der været mange protester mod besparelserne. Fritidshjemmene lukkes om formiddagen, og det er selvfølgelig uheldig for mange forældre, men da daginstitutionerne er et af de store udgiftsområder, er det nødvendig at der også her spares. Havde det været bedre at droppe den nye institution ved Hollænderhallen? Nej det synes jeg ikke, så selv om jeg har et barn i fritidshjem, ja, så skal det nok gå.

Tidligere har målsætningen for ansatte i daginstitutionerne været 60 procent pædagoger og 40 procent medhjælpere. Dette mål er aldrig nået, da det ikke har været muligt at lokke nok pædagoger til Dragør. Derfor er det ikke en serviceforringelse når det nu er vedtaget, at målet fremover skal være 55/45. Det svarer mere til de aktuelle forhold.

Besparelser i vej- og gartnerafdelingen er selvfølgelig også kedeligt, både for dem som mister deres job, men også fordi der bliver færre til at holde vores kommune pæn. Min opfordring til kommunalbestyrelsen, er en udlicitering af dette område, da jeg tror en udlicitering vil kunne give kommunen bedre service for de samme penge.

Besparelsen i administrationen i kommunen kommer ikke som nogen overraskelse for mig, Dragør har altid ligget over gennemsnittet for kommunernes administration. Der vil i begyndelsen sandsynlig kunne mærkes en serviceforringelse overfor borgerne, men jeg er overbevist om, at inden for kort tid vil en omlægning af arbejdsrutiner genoprette serviceniveauet.

Alle må være med til at bidrage til kommunens økonomiske genopretning, også daginstitutionerne. Arbejdsnedlæggelsen den torsdag budgettet skulle vedtages var en protest, som jeg synes var uheldig. Ikke alene for de forældre som fik store problemer med pasning, men mange børn var rigtig kede af det, idet der denne dag skulle afholdes en indendørs fodboldstævne i Kongelundshallen. Det havde rigtig mange af drengene set frem til.

Det var derfor glædeligt at flertallet i kommunalbestyrelse denne gang fastholdt deres synspunkter og ikke lod sig rokke af den massive modsat.

 

Per Faldborg Olesen

16. oktober 2002