DRAGØR I UDVIKLING

 

Diskussionen omkring Kålmarken har stået på i mange år, og ser nu heldigvis ud til at blive afsluttet med det positive resultat, at området bliver overført til byzone.

 

Kendetegnet for den diskussion har været frygt eller manglende forståelse for forandringer i vores kommune. Hvis man f.eks. ser 100 år tilbage på det der i dag omfatter Dragør Kommune, vil man ganske tydelig kunne se, hvordan vores by stille og rolig er blevet udbygget. Gennem årene er vi blevet  flere mennesker i verden, i Europa, i Danmark, i Ørestadsregionen, og i hovedstadsområdet, og derfor helt naturligt er vi også blevet flere indbyggere i Dragør, og det kræver selvfølgelig flere boliger.

 

Vi kan vælge at sige stop, og ikke være med i denne udvikling, lukke døren , og smide nøglen væk. Jeg tror dog ikke der vil gå mange år, før vi må erkende at udviklingen vil gå i stå i vores kommune. Alt det som det omkringliggende samfund vil få del i, vil gå udenom Dragør. Vi vil beholde vores marker og de grønne områder, og der vil sandsynligvis komme flere af dem, fordi vi på sigt vil bo i en soveby, hvor ingen ønsker at bo, hvis vi ikke deltager aktivt i udviklingen.

 

Jeg er af den opfattelse, at hvis Dragør kun ønsker status quo, vil det være det samme som at være tilskuer til den udvikling der sker omkring os. Det har Dragør ikke råd til.

 

Derfor er det vigtig med en fortsat udvidelse af boligmassen, hvor det er muligt, naturligvis med respekt for Dragørs særlige egenskaber. Boligmassen skal bl.a. tilgodese ældreegnede og ungdomsboliger.

 

Desværre er der en tendens blandt nogle af Dragørs politiske partier, at de ønsker status quo. Det er en snæversynet opfattelse som vil føre til øgede økonomiske problemer og stagnation.

 

Det er derfor min og Venstres vision at Dragør kommune skal være i trit med udviklingen i Hovedstadsområdet. Vi ønsker at kommunen skal deltage mere aktivt i udviklingen af Ørestadsregionen med hensyn til erhverv, turisme og boliger. Dette skal ske i sammenarbejde med det private og det offentlige arbejdsmarked, hvilket skal skabe grundlag for en økonomisk velfungerende kommune med attraktive tilbud til borgerne på bl.a. fritids-, pasnings-, skole- og ældreområdet.

 

Jeg tror at holdningen til de emner jeg har nævnt i dette indlæg, vil blive en vigtig faktor i den kommende valgkamp til kommunalvalget i efteråret. På det økonomiske område har det jo vist sig, hvem der har styr på økonomien, og vil derfor næppe få de store overskrifter frem.

 

Venlig hilsen

 

Per Faldborg Olesen

Formand Venstre i Dragør

17apr05