EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VENSTRE I DRAGØR.

Onsdag den 31. maj afholder Venstre i Dragør ekstraordinær generalforsamling efter at 20 medlemmer i Venstre i Dragør skriftlig har anmodet om dette. (Inklusiv undertegnede).

Dagsorden er som følgende:

For mig er der 2 vigtige faktorer der gør, at jeg er med til at støtte denne ekstraordinære generalforsamling.

  1. Bestyrelsens, og efter min mening alt for tidligere og udemokratiske beslutning, om at afholde opstillingsmøde den 15. februar til KV i november 2001 med kun 3-4 ugers varsel.
  2. At opstillingsmødet den 15. februar sandsynligvis ikke vil ændrer ved bestyrelsens formål, at få valgt nogle nye kommunalbestyrelsesmedlemmer ind i stedet for de nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Ad 1.

Som jeg tidligere har givet udtryk for, så opfatter jeg bestyrelsens beslutning om at afholde opstillingsmøde med meget kort varsel, som en forhastet og udemokratisk beslutning, selvom alle reglerne var overholdt. En meget uhensigtsmæssig måde, at løse interne samarbejdsprobelmer på, og bestemt ikke særlig konstruktivt.

Ved at fyre byrådsgruppen på gråt papir, kan bestyrelsen efterfølgende ikke forvente et positivt samarbejde mellem byrådsgruppen og bestyrelsen. Personligt følte jeg ikke, at det var en retfærdig behandling efter mange års loyalt arbejde for Venstre.

Ad 2.

Bestyrelsens primære formål med det hurtige opstillingsmøde var at vise handlekraft og på længere sigt få udskiftet den nuværende byrådsgruppe på grund af manglende samarbejde og politisk markering. På opstillingsmødet blev alle 3 nuværende byrådsgruppemedlemmer opstillet. Ganske vist ikke som de første, men jeg er overbevist om, at mindst 2, måske alle 3, igen vil blive genvalgt til kommunalbestyrelsen ved næste valg. Primært på baggrund af, at vi er kendte, men også fordi vi selvfølgelig vil kunne føre en aktiv valgkamp med vores brede politiske kendskab. Kort sagt tror jeg ikke på, at bestyrelsen overhovedet vil opnå noget ved denne fremgangsmøde. Vi vil se de samme tre byrådsmedlemmer måske suppleret med 1 eller 2 mere efter næste valg, og så er vi lige vidt.

Med de nye forslag på den ekstraordinære generalforsamling, får medlemmerne en reel mulighed for at fravælge et, to eller alle tre af de nuværende byrådsmedlemmer eller andre, og dermed få sammensat en ønskelig byrådsgruppe som kan samarbejde efter næste KV. Jeg skal samtidig pointere at baggrunden for denne ekstraordinære generalforsamling intet har at gøre med, om det er mig eller Kjeld Pedersen eller en tredje, som er borgmesterkandidat. Det har det aldrig haft.

Jeg håber at så mange som mulig af Venstres medlemmer i Dragør møder op til den ekstraordinære generalforsamling, så vi kan få taget en beslutning, der har en bred opbakning i foreningen.

Per Faldborg Olesen / 17-5-2000