HVEM VINDER VALGET I DRAGØR?

- et svært spørgsmål at svare på

 

Da der ikke laves vælgerundersøgelse/prognoser i Dragør, bliver det naturligvis lidt af et gætteri hvordan kommunalvalget vil ende i Dragør. Men lad mig give et bud.

 

Konservative

Borgermestereffekten har altid en betydning, da det oftest er den person der er i centrum i den politiske debat i kommunen. Sådan er det også i Dragør. Hvorvidt den så er negativ eller positiv er en individuel bedømmelse, men her er det min opfattelse at det i sidste ende vil være resultaterne der tæller. Og netop her kan der efter min mening ikke herske tvivl. Økonomien er blevet genoprettet, der er pasningsgaranti, nye boliger, skolerne er renoveret og en ny svømmehal er vedtaget.

 

Venstre

Venstre har gennem de sidste 4 år været en garanti for at disse sager er blevet gennemført. Ligeledes vil Venstre være en garanti for at denne udvikling bliver videreført i den komme periode efter valget. Venstre har som mål at skaffe et borgerligt flertal med en Venstre borgmester i spidsen.

 

Socialdemokratiet

Socialdemokratiet har haft et tæt samarbejde med både Konservative og Venstre, som har sikret et flertal for en ansvarlig økonomisk politik, idet Socialdemokratiet har været med i budgetforligene i den forgangne periode. Der har naturligt været forskelle i forhold til Venstre og Konservative, men generelt har Socialdemokratiet taget et medansvar for at sikre en velfungerende kommune. Socialdemokratiet beholder de 2 mandater de fik i 2001.

 

Dragør Listen

Den nyetablerede liste Dragør Listen har famlet sig lidt frem, men har her til sidst lært at forholde sig til det overordnede ansvar man har som medlem af en kommunalbestyrelse. Det viste sig ved vedtagelsen af budgettet for 2006, hvor Dragør Listen konstruktivt indgik i forhandlingerne og beslutningerne for det kommende budget. Det må forventes at de beholder deres ene mandat.

 

Omrokeringer

Undervejs i den nuværende valgperiode har der været visse omrokeringer i kommunalbestyrelsen. Den har fået et Radikal medlem og Liste T er blevet forøget med 2 medlemmer. Disse omrokeringer tillægger jeg ikke megen betydning. Det er medlemmer som åbenbart ikke har været klar over hvad de har stillet op til, og som dermed ikke virker særlig troværdige ved det kommende valg.

 

Liste T

Som rosinen i pølseenden er der Liste T. En Liste som har udviklet sig til et protestparti, som ikke har villet tage noget ansvar, men bare været imod alt og alle. I duellen mellem Pia Osbæck og Pernille Lundquist bragt i 2791, udtaler Pia Osbæck at Liste T jo er et venstreorienteret Liste. Jeg kan kun give Pia Osbæck ret. Det kan godt være at Liste T kalder sig tværpolitisk, men det er tværpolitisk til venstre for midten. Selvom jeg ved at der er medlemmer af Liste T med borgerlig observans, så er den politik Liste T fører, klart kendetegnet af venstrefløjspolitik, som Pia Osbæck så klart formulerer det. Kort sagt har Liste T sat sig uden for indflydelse i den lokal politiske beslutningsproces i Dragør.

 

 

Nye partier

Til valget den 15. november er der 2 nye partier der opstiller. Ikke overraskende er et af dem, De Radikale. Ved Folketingsvalget den 8. februar 2005 fik de Radikale i alt 774 stemmer i Dragør. Da de Radikale er gået i valgforbund med Socialdemokratiet og Dragør Listen, og sikkert vil tage mange stemmer fra Liste T, er der stor sandsynlighed for at de vil blive repræsenteret med ét mandat i den nye kommunalbestyrelse.

 

Det andet nye parti er Dansk Folkeparti. Spidskandidaten er velkendt i Dragør. Tidligere medlem af Venstre, nu formand for Dansk Folkeparti i Dragør. Dansk Folkeparti fik 1278 stemmer ved Folketingsvalget i februar. Dansk Folkeparti har valgt ikke at indgå i noget valgforbund, derfor skal de bruge ca. 560 stemmer til ét mandat. Ud fra disse tal burde Dansk Folkeparti få 2 mandater, men jeg er af den opfattelse at deres spidskandidat ikke kan trække samme antal stemmer til kommunalvalget som ved folketingsvalget, og derfor får de kun ét mandat.

 

Fremtiden

På baggrund af ovennævnte er det min opfattelse, at da Liste T har sat sig uden for indflydelse i indeværende periode, skal de selv opnå absolut flertal på 8 mandater for at få indflydelse i den nye kommunalbestyrelse, hvilket synes urealistisk. Det er også min opfattelse at der ikke er andre partier/lister der ser Liste T som deres umiddelbare valg til samarbejde i den nye kommunalbestyrelse. Liste T skal være mere end glade for at beholde de 5 mandater de fik ved valget i 2001.

 

Jeg  tror og  håber på, at Venstre og Konservative tilsammen kan få 8 mandater og derved sikre den stabile udvikling i Dragør Kommune. Skulle dette ikke lykkes er jeg overbevist om, at V og C sammen med et eller flere af de resterende partier/lister vil kunne danne et troværdigt flertal og samarbejde, der tilgodeser Dragørs borgere.

 

Venlig hilsen

 

Per Faldborg Olesen

Formand og kandidat for

Venstre i Dragør

www.pero.dk