TURIST- OG ERHVERVSCHEF I DRAGØR

På økonomi- og planudvalgsmødet torsdag den 10. februar behandlede udvalget Venstres forslag om at ansætte en turist- og erhvervschef i Dragør.

Venstre har tidligere fremsat ovennævnte forslag, men det blev nedstemt da Liste T først ønskede en borgerundersøgelse om grundlaget for ansættelse af en turist- og erhvervschef.

Denne undersøgelse blev ikke gennemført, da den ikke var professionel nok lavet.

Derfor blev forslaget genfremsat på ovennævnte møde, men også her blev forslaget desværre nedstemt med Liste T og C's stemmer. Jeg bad efterfølgende om at forslaget kom i Kommunalbestyrelsen, hvilket jeg forventer det gør tirsdag den 29. februar.

Denne gang ønskede Liste T at afvente Kommuneplan 2000, hvor spørgsmålet omkring ansættelse af en turist- og erhvervschef også bliver stillet.

Venstre opfatter kun dette som en undskyldning for ikke at tage stilling nu, og senere hen at kunne bruge kommuneplanen som undskyldning for ikke at ansætte en turist- og erhvervschef. Hvorfor melder Liste T dog ikke klart ud hvad de vil?

Venstre har selv lavet en undersøgelse på Venstres hjemmeside www.venstre-dragoer.dk men desværre har deltagelsen været meget ringe. Procentvis faldt den helt klart ud til ansættelse af en turist- og erhvervschef, idet 100% stemte for dette. Desværre har kun 25 personer afgivet deres stemme, hvorfor den ikke kan danne grundlag for en beslutning.

For venstre er resultatet af en undersøgelse ikke afgørende for, om der skal ansættes en turist- og erhvervschef. Vi er af den klare opfattelse, at det er af afgørende betydning, at der ansættes en turist- og erhvervschef, der kan koordinere alle de gode ideer og forslag der er til en bedre turist- og erhvervspolitik. Ressourcerne findes i dag ikke i kommunen, og derfor vil det hele kun ende i planer og ikke i konkrete tiltag.

Per Faldborg Olesen

Venstre