OPFYLDELSE AF PASNINGSGARANTIEN

At det er det tidligere flertals dårlige planlægning der generelt er skyld i de nuværende problemer med at få nok daginstitutionspladser, kan der ikke være tvivl om, men hvordan løses problemet bedst?

Min anbefaling er, at man i forbindelse med revision af indeværende års budget, bruger penge på permanente løsninger, og ikke midlertidige løsninger. Dem har vi i Dragør Kommune set alt for mange af. Ingen er som regel tilfredse med dem, og samtidig har de en tendens til at blive permanente.

Derfor er den løsning som A, C og V er fremkommet med ikke god. Gennem de sidste mange år er der blevet merindskrevet mange børn, og for mig nåede maksimum for et par år siden.

Det vil selvfølgelig betyde at ventelisten for dem som ikke kan få passet deres børn vil blive længere endtil en permanent løsning er på plads. Det er som at vælge mellem pest eller kolera, men at benytte bygningsreglementet optimalt er uansvarligt, og har ikke tidligere været V's politik, men nu er det åbenbart.

Uanset hvad, vil der være utilfredse forældre. Dem som allerede har børn i kommunens daginstitutioner, er sure over at den flertalsaftale der blev lavet i forbindelse med konstitueringen om, at der ingen forringelse må sker, er blevet brudt allerede efter få måneder efter at den nye kommunalbestyrelse er tiltrådt,.

Ligeledes er de forældre som ikke kan få deres børn passet sure, men her kan det nye flertal dog i det mindste skyde skylden på det tidligere flertal, og så skynde sig at få bygget en ny institution, som Venstre foreslog til budgettet i oktober.

Per Faldborg Olesen

19. februar 2002