PRESSEMEDDELELSE                                       29. februar 2004

 

GENERALFORSAMLING VENSTRE I DRAGØR

 

Onsdag den 25. februar afholdt Venstre i Dragør den årlige generalforsamling. Den tidligere bestyrelse fortsætter, idet alle der var på valg blev genvalgt. Dvs. at Per Faldborg Olesen er formand. Næstformand blev Kim Neuman Petersen, kasserer Helle Barth, sekretær Leif Hørdum, bestyrelsesmedlemmer Tove Malzer, Thomas Østergaard og Jørgen Meldgaard.

 

Da alle suppleanter var brugt i løbet af året, og et nyt forslag om at vælge 4 suppleanter i stedet for 2 var blevet vedtaget, blev Hans Peter Johansen, Jane Brandborg, Henrik Johansen og Stig Neuman Petersen valgt som suppleanter. Som revisor blev Lars Ole Kruse genvalgt og ny revisor suppleant blev Dines Bogø.

 

I sin formandsberetning kom Per Faldborg Olesen bl.a. ind på det fortsatte genopretningsarbejde i Dragør Kommune, og roste byrådsgruppen for arbejdet. Boliger på havnen og Socialdemokratiet kovending, boligpolitikken generelt, salg af erhvervsgrundene og revisionen af kommuneplanen blev også nævnt. Den eneste kritik som blev fremført, var den fortsat alt for store gæld kommunen har.

 

Strukturkommissionens betænkning var det der gav anledning til den største diskussion, og selv om alle var enige om at arbejde for Dragørs selvstændighed, var man også godt klar over de konsekvenser nye arbejdsopgaver kan få. Beslutningen om en folkeafstemning var der ikke fuld enighed om, men da den nu er vedtaget skal den selvfølgelig bruges optimalt.

 

Amager-kredsens folketingskandidat Marion Pedersen afsluttede mødet med en diskussion om landspolitikken. Marion Pedersen havde funderet meget over hvorfor der er så meget brok over regeringen i øjeblikket. Er folks hukommelse virkelig så kort, at de ikke kan huske alternativet?

 

Regeringen har gennemført mange gode tiltag siden den kom til. Sundhedsområdet er blevet tilført 3,5 milliarder, som har resulteret i bl.a. kortere ventetider. Udlændingepolitikken er strammet op, med deraf færre asylansøgere og familiesammenføringer. En politik som flere lande i Europa nu kopiere. Socialområdet er tilført 500 millioner kr.

 

Barsel er også blevet lettere for børnefamilierne, og Marion pegede på at en central barselsfond ville være en god idé, men at det nok var nødvendig at lovgive på området.

 

Desuden nævnte Marion at der nu bygges 4500 flere boliger hvert år, folkeskolen bliver opdateret på IT-området, opstramning af restpolitikken og sidst men ikke mindst skatte- og afgiftsstoppet. Når man tænker på alle de forbedringer, så ved man jo godt hvordan en Socialdemokratisk regering ville få penge til alt dette. De ville sætte skatten og afgifterne op. Der har ikke været skattestigninger i mere end 825 dage og i det nye har vi endda fået skattelettelser.

 

Venlig hilsen

 

Venstre i Dragør