REVISION AF DRAGØR KOMMUNEPLAN

Sammen med Liste T har Venstre stemt for at påbegynde revision af Dragør Kommunes Kommuneplan tidligere end normal. Dette skal ses i lyset af, at Øresundsbroen åbner i sommeren år 2000, og færgedriften mellem Dragør og Sverige ophører. Dette sker allerede fra 1. november i år, da Scanlines har opsagt deres kontrakt fra denne dato. Når færgedriften ophører, vil det få store konsekvenser for Dragør Kommune. Derfor ønsker Venstre, bl.a. gennem en ny kommuneplan, at få en debat i gang omkring nye tiltag for Dragør. Har du nogen gode ideer hører Venstre meget gerne fra dig. I Venstre er vi i fuld gang. Bl.a. mener vi at det er nødvendigt, at kommunen får ansat en erhvervs- og turistchef. Dette gør vi noget ved ifm. budgetplanlægningen.

Fra 30. november vil første udkast til den nye kommuneplan 2000 foreligge. Den kan afhentes hos Plan og Teknik på Stationsvej. Den første debatperiode kører frem til februar, hvorefter de indkomne bemærkninger behandles.

I august vedtages og offentliggøres de nye planforslag og 2. debatperiode begynder frem til december, hvor endelig vedtagelse af den nye Kommuneplan 2000 vedtages i Kommunalbestyrelsen.