SKOLE OG SUNDHED

- bedre tilbud til børn og unge

 

 

I den vestlige verden er den største trussel mod vores sundhed i dag, at vi spiser for meget. I Danmark er der sket en markant stigning i forekomsten af fedme i befolkningen over de sidste 50 år. Udviklingen er især problematisk i forhold til børn og unge, hvor der er sket ca. en tidobling af forekomsten af fedme de sidste 50 år. Især ses en stigning i indholdet af sukker i børns kost, hvor specielt sukker i drikkevarer er en sandsynlig risikofaktor for overvægt og fedme.

 

Adskillige undersøgelser peger på, at sund kost spiller en vigtig rolle for børns trivsel. Evne til indlæring, motorisk udvikling, sundhed etc. påvirkes afgørende af den kost, barnet får.

 

Forældre har et ansvar for at reagere, hvis deres barn har en uheldig vægtudvikling, men vigtigst af alt, forebygge at dette ikke sker, gennem sund og ernæringsrigtig kost.

 

Det offentlige har også et ansvar. Skolernes rolle skal styrkes, således at de er med til at fremme fysisk aktivitet og sund kost. Fritidsordninger, sportsklubber og andre steder, hvor børn og unge færdes, bør prioritere sund kost med mulighed for at få bl.a. frugt, grønt og brød, som et fornuftigt alternativ til slik, kager og sodavand.

 

Derfor ønsker Venstre at sætte fokus på sundheden i vore skoler. Det kan gøres gennem madordninger, retningslinier for den kommunale sundheds-tjeneste med hensyn til monitorering af børns højde og vægt og ved en gennemgribende oplysningsindsats over for børn, unge og forældre samt pædagoger og lærere med henblik på at reagerer og agere på uheldig vægtudvikling. En konsekvens af overvægt er ofte dårlig trivsel og mobning.

 

Der er allerede gjort mange tiltag, men desværre ser man dagligt elever fra 7. klasser og opefter valfarte fra skolerne til den nærmeste bager. Den ene vej rygende på en cigaret og på tilbagevejende velforsynet med f.eks. wienerbrød og cola. Der må sættes et stort spørgsmålstegn, om dette er acceptabelt.

 

Derfor er det vigtigt at kunne tilbyde alternative tilbud til eleverne, såsom madordninger etc. Nordstandskolen arbejder allerede på at få indført et sådant tilbud, hvor man via Internettet kan bestille mad (sandwichboller o. lign) indtil kl. 22.00 aftenen før. Hvorvidt sådant et tilbud vil tilgodese alle behov hos eleverne, er ikke sikkert. Derfor ønsker Venstre en debat mellem kommunalbestyrelsen og skolebestyrelserne, om hvilke tiltag skolerne bør igangsætte/tilbyde, for at kunne sikre sunde og raske børn.

 

Det er en udforende opgave at gå i gang med at sætte fokus på sundhed i skolerne. Hvor stort skal udbudet være? Hvem skal betale og hvor meget?

Københavns Kommune har lavet en ordning de kalder KØSS – Københavns Økologiske Sunde Skolemad, som er en meget ambitiøs madordning. Om det er det niveau som Dragør skal ligge sig på, er nok at satse for højt, men det må en diskussion med berørte parter afklare. 

 

Udviklingen i forekomsten af overvægt og fedme stiger med så stor hast, at der tales om en epidemi. Hvor alvorligt det er i Dragør er jeg ikke bekendt med, men det bør undersøges, såfremt det ikke er klarlagt. Derfor er Venstre også villig til at afsætte penge til at undersøge sundheden blandt børn og unge i Dragør, initiativer til forebyggelse af overvægt og fedme samt etablere madordninger i skolerne. Alt dette i tæt samarbejde med berørte bestyrelser.

 

Per Faldborg Olesen

Formand Venstre i Dragør samt

kandidat til kommunalvalget.