Når menuen står på SURKÅL

- svar til Birgitte Rinhart

 

Birgitte Rinhart kommenterer i sidste uges Dragør Nyt bl.a.Venstres begejstring over den netop vedtagne lokalplan for Kålmarken, udfra at det er økonomisk uansvarligt. Det må også være en svær kamel at sluge, at det som Liste T hårdnakket igennem så mange år har postuleret ikke var muligt, nu er en kendsgerning, nemlig at der bliver bygget boliger på Kålmarken.

 

Birgitte Rinhart henviser til en udregning Dragør Kommune har lavet, som viser at det vil koste kommunen 140.000 årligt i 10 år, hvis en børnefamilie flytter til Dragør, hvorimod andre familier kun vil bidrage positivt med 20.000 årligt. Konklusionen er, at boliger på Kålmarken kommer til at bidrage kommunens økonomi negativt med 5-10 millioner årligt.

 

OK, så er løsningen jo ganske enkel. Ikke flere børnefamilier til Dragør!! Det kunne være interessant om Liste T også tænkte på dette i forbindelse med de boliger de selv har været med til at få bygget. Hvorfor er disse udregninger lige pludselig så interessante, når det drejer sig om boliger som Liste T af andre grunde ikke stemmer for. Er der mon også lavet beregninger på hvad ældre tilflyttere koster kommunen. De er måske også for dyre.

 

Jeg er sikker på, at man kan bruge utrolig mange forskellige udregningsmetoder på, hvorvidt det økonomisk kan betale sig at have den ene eller anden slags borger. Det vigtigste må være at have en sammensætning af borger, der repræsenterer et så stort udsnit som mulig af alle alders- og erhvervsgrupper i samfundet, hvorved kommunen får en alsidig sammensætning.

 

Nå vi i Venstre taler om ”udvikling” af kommunen, så er det fordi vi helt klart har set en kraftig tendens fra bl.a. Liste T på, at man ikke ønsker for store ændringer i kommunen. Dette mener jeg er en farlig tendens, da jeg ellers er ombevist om, at vi vil se den generelle udvikling i den nye hovedstadsregion passere forbi Dragør, uden at vi få del i den.

 

Om Dragør ligger over hovedstadsområdets vækst eller under, er ikke afgørende. Det afgørende er om vi følger med. Det kan så godt være at vi vil ligge over gennemsnittet i nogle år og under i andre år. Rigtig er det, at Dragør under den nuværende kommunalbestyrelse har bygget en del boliger, men at kalde boliger på Kålmarken for en forceret boligudbygning, er vel næppe rigtig når man tænker på, hvor mange år disse boliger har været under vejs.

 

Dermed ikke sagt at vi ukritisk skal bygge boliger hele tiden og overalt. Dette er heller ikke muligt med det Landsplandirektiv for Lufthavnen der gælder. Birgitte Rinhart forsøger at lave skræmmekampagne med dette direktiv, fordi hun mener der er ”fare” for det vil blive opløst, når kommunerne efter den nye kommunalreforms ikrafttræden, selv skal til at forvalte hvad der må bygges lokalt. Jeg tror ikke man kan kalde Landsplandirektivet for Københavns Lufthavn for lokalt. Selvom støjen fra lufthavnen med årene er og vil blive mindre, så vil det tage mange år før støjzonerne vil blive ændret. Det er en proces som vil tage mange år, og når den tid eventuel måtte komme, så deltager vi selvfølgelig gerne i den diskussion.

 

Venlig hilsen

 

Per Faldborg Olesen

Formand Venstre i Dragør

Kandidat KV05

www.venstre-dragoer.dk