Svaret må være struds

- kommentar til Ulf B. Bjørton’s ”Kommentar”

 

Journalist Ulf Bjørton kommer i sin ”Kommentar” fra Dragør Avis den 9. maj ind på Dragør Kommunes uoverskuelige økonomiske udfordringer (Læs: mega problemer).

 

Der skal bruges penge til en udvidelse af plejehjemmet, ny svømmehal, ny stikhal til Hollænderhallen, fortsat genopretning af skoler og veje. Den gamle færgehavn ligger stadig urørt hen og ligner noget af det mest ucharmerende en havn kan ligne. Kongevejen er heller ikke ligefrem så charmerende mere, også den trænger til en kraftig renovering.

 

Og hvad sker der? Kommunalbestyrelsen optager et nyt lån på 13 millioner som endnu en gældsbyrde til den i forvejen hårdt økonomisk plagede kommune samt nedsætter en tænketank, som måske – måske ikke – kan finde guldægget.

 

Borgmester Allan Holst udtaler til Dragør Avis, at man er nødt til at tænke anderledes. Men det er jo netop det, som er en af Dragørs største problemer, man tør ikke tænke anderledes, man vil ikke erkende, at hvis Dragør skal forblive selvstændig, så må man også handle anderledes end man gør i dag. Jeg er overbevist om, at skulle tænketanken komme med et forslag, der bare ændrer det mindste ved det nuværende Dragør, så vil det blive nedstemt i kommunalbestyrelsen og/eller Liste T vil starte en af deres skrækkampagner for, hvor forfærdeligt det vil gå.

 

Tag nu f.eks. det gamle færgeområde. Det har ligget urørt hen siden færgen for snart mange år siden ophørte med at sejle. Ikke fordi de forskellige kommunalbestyrelser ikke har ønsket at der skulle ske noget, men pengene har manglet. Så tag dog og få solgt området til boliger, så vi kan bruge nogle af pengene fra salget til en forskønnelse af havneområdet og en ny svømmehal. Lad være med at være så dumstædige. Dragør får aldrig råd til at gøre noget ved disse områder, hvis ikke man skaffer indtægter til det.

 

Besparelser og/eller skattestigninger vil borgmesteren heller ikke gå med til. Altså heller ikke her er der mulighed for at skaffe en ekstra indtægt. Hvad så med at sælge Skolen ved Vierdiget  og Dragør Skole og bygge en ny skole på Engvej på det gamle idrætsanlæg. Det burde da kunne give et overskud, som kan bruges til nogle af de mange ting der er behov for. Især det område hvor Skolen ved Vierdiget ligger må være meget attraktivt for nye ejerboliger.

 

Findes der ikke private firmaer der vil opføre og drive en svømmehal? Det kan være et sådan firma  også vil drive Hollænderhallen og opføre en ny stikhal. Mig bekendt har det ikke været prøvet.

 

Måske er tidspunktet også kommet, hvor det er muligt at få landsplandirektivet for Københavns Lufthavn ændret så områderne i Dragør kommune for boligbebyggelse kan udvides. Flyene støjer ikke så meget mere og skærpede støjkrav er allerede gældende.

 

Det bedste ville måske være at smide ”håndklædet i ringen”, give op, og anmode indenrigsministeriet om at blive sammenlagt med Tårnby Kommune. Udover at jeg er sikker på, at det ville give en mere handlekraftig kommunalbestyrelse, vil det også danne et meget bedre økonomisk grundlag for at drive en kommune.

 

Da der ikke er noget der tyder på, at borgmesteren vil gøre noget af ovenstående, må svaret på Ulf Bjørtons spørgsmål, om borgmesteren er en mand eller en struds, helt klart være en struds. Nu har borgmesteren heller ikke den mest optimale politisk sammensatte kommunalbestyrelse. Der skal stort set forhandles med de forskellige partier fra sag til sag, da konstitueringsaftalen ikke indeholdt nogle politiske aftaler. Det gør det absolut ikke lettere at lave en handlekraftig plan for Dragør Kommunes fremtid. Netop derfor, bør en sammenlægning af Tårnby og Dragør overvejes grundigt, når der nu ikke er flertal for at tænke anderledes. Borgmesteren er nemlig ikke den eneste struds i kommunalbestyrelsen.

 

Venlig hilsen

 

Per Faldborg Olesen

Bylaugsvænget 24