Budget2001

1 VENSTRES BUDGETFORSLAG        
2          
3 Budgetår 2001 2002 2003 2004
4 1000 kr.-        
5          
6 Finanseringsoverskud før 2. Behandling ØPU        
7 incl adminstrative ændringer af 25/9 3.617 7.378 8.889 19.513
8 Resultat efter 2. Behandling ØPU 26/9 -2.616 -5.596 -8.090 -18.084
9          
10 Nyt overskud efter 2. Behandling i ØPU 26/9 1.001 1.782 799 1.429
11          
12 Ændringsforslag fra Venstre ift resultat ØPU 26/9:        
13          
14 Ingen tilskud til vuggestuetakster 225,7 225,7 225,7 225,7
15 Ansættelse af turist- og erhverschef -400 -400 -300 -200
16 Tilpasning til 55/45 daginstitutionsområdet 325 325    
17 Afskaffelse af tilskud til forældreorlov 900 1.553 1.553 1.553
18 Udlicitering rengøringen 500 500 500 500
19 Udlicitering vej-gartnerafdelingen 1.500 1.500 1.500 1.500
20 Salg lokalplan 27 2.000 2.000 2.000 2.000
21 Hollænderhalsområdet, asfaltering m.m.      
22 renovering Hollænderhallens facade, garderobeskabe
23 samt forundersøglese til nyt foreningshus -1.500 -500 -300 -300
24 Salg Skolegade 3, St. Magleby 500      
25 Inddrivelse af restancer, netto 1300 1300 2500 2500
26 Supplerende danskundervisning flygtninge 50 50 50 50
27 Uddannelsekonto hele organisation 300 300 300 300
28 Kom. Ejendom./arealer udlejning m.m. 100 150 200 250
29 P-areal v/Stejlepladsen asfaltering/lys -600
30 Driftbesparelser nybyggeri, rådhus   890 890 890
31 Genbesætning ledige stillinger udskydes 3 månder 800 800 800 800
32 Vikardækning fysioterapi Engården -40 -40 -40 -40
33 Nedsættelse grundskyld 15,9 - 13,9   -2.200 -2.200 -2.200
34 Projekt opsøgende medarbejder. Ingen forlængelse 186      
35 Klublokaler Hollænderhallen, ingen 1.500 1000 1000 1000
36 Ny skolestart , ingen fortsættelse 305 730 730 730
37 Renovering skoler udsættes til 2002/3. Ingen lån   -2000 -1500  
38 Wiedergårddens aktivitetshus 30 30 30 30
39 Dragør Bio, minus tilskud 125      
40 Museerne, ingen nye medarbejdere 300 370 440 510
41 Amagermuseet, ingen overtagelse af Fadersminde 264 264 264 264
42 Museerne, ingen forhøjelse af tilskud 130 130 130 130
43 Havnen, ingen genopretningspulje   990 990 990
44 Rådhus, ingen renovering facade     1000  
45 Kongelundsfortet, ingen kloakering   320    
46 Krudthus 2, ingen opstart       6800
47 Trafikdæmpende foranstaltninger, ingen 300 700    
48 Budgettilpasning decentrale områder 1.000 1000  
49 Ingen udnyttelse af låneramme -9.700 -10800 -10800 -10800
50 Besparelse ved ingen lånhjemtagning   750 1675 1860
51          
52 Over-/underskud 1.402 1.720 2.437 10.772
       
         

Senest opdateret 09-10-00
Af Per Faldborg Olesen
E-post: pf.olesen@get2net.dk