VENSTRES BUDGETFORSLAG 2002-2005

VENSTRE I DRAGØR KOMMUNE        
Budgetforslag        
27. september 2001        
         
Administrationens forslag til ændringer:        
         
Budgetår 2002 2003 2004 2005
         
Finansieringsover-/ underskud -2.204.000 -11.368.000 -8.772.000 6.458.000
         
Drift:        
Udbygning personale Enggården - Besparelse        
Udbygning forventes færdig ved udgangen af 2002 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Budgettilretning i henhold til budget 2001.        
         
Sygedagpenge, merudgift netto (bilag 10.9) -500.000      
         
Anlæg:        
Udvidelse af Enggården. Endelig finansiering 2003 500.000      
(Valg mellem egen eller lånefinansiering bilag 10.8)        
         
Forsyningsvirksomhederne - HISS:        
Forhøjelse af adm.bidrag (Jesper Horns bilag) :        
Affaldsområdet -198.800 -198.800 -198.800 -198.800
Spildevandsområdet -244.600 -244.600 -244.600 -244.600
Vandforsyningen -139.600 -139.600 -139.600 -139.600
Overføres til administrationskonto 06 583.000 583.000 583.000 583.000
         
Finansiering:        
Forhøjelse af ligningsprovenu 1.400.000      
Tilbagebetaling ligningsprovenu 2000 -1.000.000      
         
Valg af selvbudgettering - netto skat/udligning 1.000.000      
(forvaltningen fremkommer med endeligt        
forslag til 2. behandlingen)        
         
Yderligere provenu vedr. pensionsafgifter   4.000.000    
         
Finansieringsover-/ underskud: 1.196.000 -5.368.000 -6.772.000 8.458.000
T-forslag -804.200 1.410.100 -60.900 -348.200
Resultat efter ØPU's 1. Behandling 391.800 -3.957.900 -6.832.900 8.109.800
Ændringsforslag fra Venstre af 21. September 2002 2003 2004 2005
Resultat efter ØPU's 1. Behandling 391.800 -3.957.900 -6.832.900 8.109.800
         
Drift        
Oprensning kanalen Strandvej - tilbageførelse 40.000      
Vedligeholdelse vandøb - tilbageførelse 47.000 69.500 47.000 69.500
Biblioteket, materialeudvidelse - tilbageførelse 247.000 247.000 247.000 247.000
Musik- og billedskolen - tilbageførelse 9.200 25.700 51.200 66.000
Undervisning tosprogede elever - tilbageførelse 206.500 417.200 417.200 417.200
Drift Dragørfortet - tilbageførelse 654.000 654.000 654.000 654.000
Ansættelse turist- og erhvervschef -400.000 -400.000 -300.000 -200.000
Tilpasning 55/45 daginstitutionsområdet 335.000 335.000 335.000 335.000
Udlicitering rengøringen 500.000 500.000 500.000 500.000
Udlicitering vej- og gartnerafdelingen 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Drift ny institution tages fra Løvegårdens budget 0 0 0 0
Ingen fortsættelse af ny skolestart 730.000 730.000 730.000 730.000
Ophør forældreorlov med kommunalt tilskud 900.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
Forhøjelse leje af kommunale lokaler m.m. 100.000 100.000 100.000 100.000
Reduktion af lømpuljer 200.000 200.000 200.000 200.000
Reduktion uddannelsekonto 300.000 300.000 300.000 300.000
         
Anlæg        
Anlæg Krudthus-Dragørfort - tilbageføres     6.800.000  
Fjernelse asfalt havnen - tilbageføres 400.000      
Hollænderhallen/området - rammebeløb -2.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
Ny 40 børns daginstitution ved Hollænderhallen -10.000.000      
Rådhuset, renovering af facaden   1.000.000   -500.000
Rødtjørnen ingen sammenlægning 108.000 108.000 108.000 108.000
Handicaptoilet havnen -100.000      
         
Salg        
Lokalplan 27 netto 6.000.000      
Fyrtårnsgrunden netto 6.000.000      
Grund pt Blindesamfundet 5.000.000      
Løvegården - kun tidligere institution 3.000.000      
Chr. Mølstedsgade 17   1.150.000    
Kongevejen 14ab   1.000.000    
Landbrugsarealer   250.000    
         
Øvrigt        
Personaleredution 4.500.000 4.800.000 5.100.000 6.000.000
Ingen låneoptagelse -12.400.000      
Nedsættelse grundskyld til 12,9 o/oo       -7.681.800
Arkitektkonkurrence havnen -200.000      
         
Nyt finansieringsover-/underskud 6.068.500 9.128.500 10.056.500 11.054.700
         
Uændret personskat        
         
Administrationens forslag til ændringer af        
26. september til 2. behandlingen 1.765.700 9.243.900 5.687.800 5.025.200
         
Nyt finanseringsover-/underskud 7.834.200 18.372.400 15.744.300 16.079.900

Senest opdateret 27-09-01
Af Per Faldborg Olesen
E-post: pf.olesen@get2net.dk