GENERALFORSAMLING VENSTRE

 

Den 28. februar afholdt Venstre i Dragør den årlige generalforsamling i Hollænderhallen. Den formelle dagsorden blev hurtig overstået, idet der ikke var nogen indkomne forslag og formandens beretning gav heller ikke anledning til den store diskussion.

 

I sin beretning kom formanden bl.a. ind på at meget af arbejdet i bestyrelsen havde beskæftiget sig med den nye kommunalstruktur, hvor vi stadig afventer det endelig svar fra Indenrigsministeriet om, hvorvidt Dragør kan forblive selvstændig eller ej. Venstre forventer at samarbejdsaftalen bliver godkendt i løbet af marts/april måned.

 

Venstres EU-kandidat Ellen Trane Nørby blev ikke valgt ind i Europaparlamentet ved EU-valget den 13. juni, men til gengæld blev hun valgt ind i folketinget ved folketingsvalget den 8 februar 2005. Det samme blev Amager-kredsens folketingskandidat Marion Pedersen, således at Amager for første gang er repræsenteret ved et Venstremedlem.

 

Forberedelserne til kommunalvalget er godt i gang og valgprogrammet er vedtaget, som snart vil kunne ses på Venstres hjemmeside. Den 13. april er der opstillingsmøde for kandidater til kommunalvalget herunder valg af borgmesterkandidat.

 

Vedrørende Dragørs økonomi kom formanden ind på det positive i, at i en så splittet kommunalbestyrelse lykkedes det at få vedtaget et budget mellem Konservative, Socialdemokraterne og Venstre, som kun havde minimale forringelser for borgerne. Nu mangler man bare at få taget låneoptagelserne ud af budgettet. Når det sker er vi på rette økonomisk vej.

 

Positivt har det også været at se udviklingen i forbindelse med Kålmarken. Den mark som Liste T kaldte ”Udsigtsmarken”, og sagde der under ingen omstændigheder kunne opføres boliger på, er nu godt på vej til at blive bebygget.

 

Desværre har Dragør Kommunes økonomi, som nævnt, også givet udslag i nogle forringelser. Især daginstitutionsområdet har der været meget diskussion omkring, hvilket ofte har medvirket til en livlig spørgetid ved kommunalbestyrelsesmøderne.  Venstre må da også erkende at grænsen for yderligere forringelser på daginstitutionsområdet er nået.

 

Under valg til bestyrelsen blev Per Faldborg Olesen genvalgt til formand. Thomas Østergaard og Hans Peter Johansen byttede plads som bestyrelsesmedlem og suppleant, og Erling Daell blev valgt ind som suppleant. Den samlede bestyrelse kan ses på vores hjemmeside.

 

Efter generalforsamlingen fortalte vores nyvalgte folketingsmedlem Marion Pedersen om sine hektiske dage op til folketingsvalget og takkede de mange der hjalp og stemte på hende. Ligeledes fortalte Marion om de første ugers arbejde i Folketinget, hvilke udvalg hun var kommet i m.m. Det skal blive interessant at følge Marions arbejde i Folketinget og drage nytte af hendes indflydelse i det politiske liv. En indflydelse som ikke alle  partier/lister i Dragør kommunalbestyrelse kan benytte sig af.

 

Venlig hilsen

 

Venstre i Dragør