Ark1

VENSTRES BUDGETFORSLAG        
         
Budgetår 2000 2001 2002 2003
1000 kr.-        
         
Finansieringsoverskud/underskud: -7.172 3.694 8.712 9.757
Opsparing vedr. svømmehal,        
finansieres af kassebeholdning 1.317      
         
Finanseringsoverskud/underskud: -5.855 3.694 8.712 9.757
         
Takster, renovation, mindreindtægt -67 -67 -67 -67
Stiftelse, vandsamarbejde, ny udgift -18 -18 -18 -18
Ændring kontakthjælp, netto 150 150 150 150
Vikar, bibliotek, fejlbudgettering -15 -15 -15 -15
Daginstitustioner, selvejende 343 343 343 343
Flygtninge, intergrationsperioden 240      
Nedsættelse af beløb til skoleområdet 400      
Ændring på dagplejeområdet 46 46 46 46
Millionpulje overgår fra anlæg til drift 1.087      
  -1.087      
Finanseringsoverskud/underskud: -4.776 4.133 9.151 10.196
         
Flertalsbeslutninger fra budgetseminariet 27. August        
         
Renovation, halv pris på taksten hjemmekompostering -111 -111 -111 -111
Supplerende danskundervisning for flgtninge -50 -50 -50 -50
Skolebus genindsættes -240 -240 -240 -240
Familievejledningskorps fortsætter -140 -198 -449 -449
Ressourcetilpasning ældreområdet 1059 607    
Nye plejehjemspladser   -290 -290  
Turistinformation -226 -226 -226 -226
Rådhusrokade -4.400 -5.100    
Færgeindtægter 200      
Udnyttelse af låneramme 3.674 2.800 2.800 2.800
Forhøjelse af ligningsprovenu 1.300 1.300  
Nyt anlægsbudget vedr. genopretningspulje skoler 1000 -1.200    
Opsparing vedr. svømmehal rykkes 3.317 1.000 -1.000 -3.317
Millionpulje skoler -322 -722 -722 -722
Uskiftning af tandlægeunit Nordstranskolen     -140  
Misikskolen, billedskolen -54 -54 -54 -54
Fysioterapeut på Enggården, vikardækning -33 -33 -33 -33
Aktivitethuset/pens.-ældrerådet -80 -80 -80 -80
Energirapport vedr. solvarme -50      
         
Nyt finansielt over-/underskud 68 1.536 8.556 7.714
         
         
         
         
         
         
         
         
Ændringsforslag fra Venstre ift nyt over-/underskud        
         
Ingen nedsættelse af vuggestuetakster 225,7 225,7 225,7 225,7
Ansættelse af turist- og erhverschef -400 -400 -400 -400
Ungdomskolen, omlægning til kurser 60 60 60 60
Tilpasning til 55/45 daginstitutionsområdet 325 325    
Budgettilpasning decentraleområder 3.000 3.000 3.000 3.000
Afskaffelse af tilskud til forældreorlov 800 1.500 1.500 1.500
Udlicitering rengøringen 350 350 350 350
Udlicitering vej-gartnerafdelingen 1.200 1.200 1.200 1.200
Salg lokalplan 27 1.000 1.000 2.000 2.000
Hollænderhalsområdet -500      
Renovering af Vier Digets legeplads -80      
Supplerende danskundervisning flygtninge 50 50 50 50
Ingen låneoptagelser -3.674 -2.800 -2.800 -2.800
Musikskolen, billedskolen 54 54 54 54
Aktivitethuset/pens.-ældrerådet 80 80 80 80
Energirapport vdr. Solvarme 50      
Skatteankenævn -100 -100 -100 -100
Opsætning af bænke Sydvestpynten -30      
1 extra incassomedarbejder -300 -300 -300 -300
inddrivelse af restancer 2.300 1.800 1.300 800
renovering af Hollænderhallens facade -500      
Uddannelsekonto hele organisation 10% 234 234 234 234
Kom. Ejendom./arealer udlejning m.m. 100 100 100 100
P-areal v/Stejlepladsen asfaltering/lys -600  
Pædagoisk dag samt udviklingsråd 120 120 120 120
Regnvandsafløb i St. Magleby's gader -250 -250 -250 -250
Tilstandsrapport svømmehallen   -150    
Skolebus 240 240 240 240
Flere ressourcer skoleundervisninger/materialer -500 -500 -500 -500
2x nye plejehjemspladser (7%)   -580 290  
Venskabsbyprojekt -40      
Genbesætning ledige stillinger udskydes 3 månder 800 800 800 800
Nedsættelse af grundskylden fra 15,9 til 14,9 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
         
Over-/underskud 2.083 5.595 13.810 12.178
       
Nye administrative forslag        
         
Gebyr amtet -83 -81 -79 -79
Halv pris hjemmekompostering 111 111 111 111
Tilskud fra staten vedr. grundskyld produk. Jord 80      
Rensning af "mormorstranden" -70 -70 -70 -70
       
Over-/underskud 2.121 5.555 13.772 12.140
       

Senest opdateret 26-11-99
Af Per Faldborg Olesen
E-post: pf.olesen@get2net.dk