Siden budgetseminariet i august 1999, har kommunalbestyrelsen vedtaget behandling af forskellige emner. Der er dog ikke mange af disse emner som reelt er blevet behandlet, hvorfor jeg har bedt borgmesteren og forvaltningen sætte nedenstående 10 sager på økonomi- og planudvalgets møde torsdag den 8. juni 2000.

Nedenstående enkelsager ønskes venligst behandlet på økonomi- og planudvalgsmødet den 8. juni 2000.

 

  1. informationspolitik og åbenhed ref. tidligere diskussion i KMB/CHG
  2. udlicitering rengøringen ref. vedtagelse budget 2000
  3. borgerundersøgelse vedr. turisme ref. KMB beslutning
  4. ej offentlig
  5. sejlads med Thomas Nilsson AB
  6. salg af erhvervsarealerne lokalplan 27
  7. sagsbehandlingstiden i skatteankenævnet og ligningsafdelingen ref. tidligere diskussion i ØPU
  8. interne regler for ansatte i Dragør Kommune vedrørende IT arbejde ref. KMB/CHG møde
  9. erhvervslejemål af kommunale ejendomme ref. Budget 2000
  10. vedrørende budgetvedtagelse 2001 foreslås, at der ingen vedtagelser sker på budgetseminariet, men på ØPUís 1. behandling ref. Venstres tidligere bemærkninger til budgetvedtagelser.

 

Venlig hilsen

Per Faldborg Olesen

16. maj 2000